Tại thời điểm này, các Từ điển Malay - Anh có một số 863 từ trong malay cũng như 251 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 255,294 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 1,354 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Malay - Anh, Malay, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Malay, dịch vụ Malay-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi malayenglishdictionary.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0157 / 0.0099 (19)
Quay lại đầu trang